ปี: 2019

ลิเวอร์พูลจะไม่ปล่อยสัญญายืมตัวของ ovie ejaria แต่จะพิจารณาเฉพาะสัญญาซื้อขาดเท่านั้น

ลิเวอร์พูลจะไม่ปล่อยสัญญายืมตั